WordPress Serviceaftale

Handelsbetingelser

Betingelser

En WordPress Serviceaftale er en forebyggende ydelse og er ikke en garanti mod hacking.

Disse serviceaftaler omfatter kun teknisk WordPress vedligeholdelse. Ændring af indhold, design, temaer og plugins er ikke inkluderet i aftalen. Hosting løsning er ikke med i aftalen medmindre specifik angivet i aftalegrundlaget.

Alle priser er angivet i danske kroner og eksklusiv moms.

Betaling

Abonnementet betales forud for 12 måneder ad gangen. Såfremt fakturaen ikke betales, betragtes abonnementet som opsagt.

Ved aftalens ophør vil der ikke være adgang til sikkerhedskopier.

Backup

Der bliver foretaget en backup af din hjemmesides filer og database dagligt. Og forud for hver opdatering af WordPress, plugins og temaer. Der gemmes daglige backups i 30 dage.

Hjemmesiden må ikke fylde mere end det angivne i aftalen. For hver GB over den første vil der blive opkrævet 1000,- mere pr år. Der opkræves inden for indeværende periode hvis backup begynder at fylde mere.

Overvågning

Vi overvåger din hjemmeside 24/7 med 5 minutter interval, og fejlfinder hvis hjemmesiden ikke er tilgængelig indenfor normal arbejdstid.

Sikkerhed og beskyttelse
Der bliver opsat sikkerhedssoftware, så hjemmesiden er godt sikret mod angreb. Der indføreres 2 faktor login og firewall.

Opdatering og vedligeholdelse
Løbende opdatering af WordPress, plugins og temaer, sikre din hjemmeside mod sårbarheder i WordPress og dermed angreb fra hackere.
For plugins og temaer gælder det at de skal være opdateret og kompatibel med WordPress og den til enhver tid understøttede PHP version brugt på hjemmesidens hosting. Plugins og temaer der ikke længere understøttes af WordPress og PHP versionen er ikke dækket af denne serviceaftale.

Gendannelse
Skulle uheldet være ude, at din hjemmeside bliver hacket, eller der opstår anden fejl, dog ikke en fejl forårsaget af kunden selv, så sørger vi for gendannelse inden for serviceaftalens rammer.

Der genedannes kun ud fra en given backup. Er der ingen backup til rådighed der ikke indeholder en hacket version, vil gendannelse ikke kunne ske inde for serviceaftalen. Dette vil afregnes ud fra timeforbrug.

GDPR
Måtte køber ønske at få slettet backups grundet GDPR, skal det meddeles leverandøren 2 hverdage før, og hvor lang tid tilbage de vil have slettet backups.

Servicebetingelser

Produktansvar
Leverandøren fraskriver sig enhver ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Kunden kan ikke videreføre tredjemands eventuelle krav mod sig over for Leverandøren.

Ansvarsfraskrivelse
Der tages forbehold for fejl der er opstået af tredjepart. Dette kan være hosting partner eller internetforbindelse til og fra hosting partner. Disse er undtaget af serviceaftalen.
 
Opsigelse
Serviceaftalen forny automatisk, og skal opsiges 30 dage før den nye betalingsdag. Serviceaftalen skal opsiges på e-mail for at være en gyldig.